Körbladet

Vilka är vi som sjunger i kyrkokörerna?

Frågan kan tyckas enkel och är man Finlands Svenska Kyrkosångsförbund med ett halvt sekel på nacken kan man tycka att svaret nog finns upptecknat nånstans. Vid lite närmare eftertanke inser man att det faktiskt kan vara svårt att säga nåt om vilka ”vi” är, om man då vill beskriva ”oss” och bättre förstå något om hur och varför vi sjunger och lever med i våra körer som vi gör. Individualiseringen som syns på så många andra håll i livet nu spelar säkert också in. Samtidigt som körsjungandet ger samhörighet är det en personlig sak.
Väl medvetna om den personliga aspekten har vi i styrelsen dragit slutsatsen att vi kan bli mycket bättre på att förstå vardagen och förväntningarna hos sångarna i alla våra körer. Detta är viktigt inte minst med tanke på planeringen och arrangemangen kring vår kyrkomusikfest som vi firar vart femte år. Vi tror också att det kunde göras riktigt enkelt för oss sångare att komma med uppslag, info och berättelser om körernas aktiviteter och lika enkelt för förbundsdirigent och andra funktionärer att nå snabbt ut med budskap till oss alla.
Ungefär så kan man beskriva upptakten för det kommunikationsprojekt styrelsen nu startat. I första skedet skall vi se till att få en kontaktuppgift, e-post och /eller postadress till alla sångare i hela förbundet.I början av det nya året kör vi igång med att i tillägg till de sidor vi har här i Resonans skicka ett nyhetsbrev per e-post.
Den som inte har e-post kommer att få sitt nyhetsbrev utdelat i pappersform.
Och alltefter att arbetet att fylla vår gemensamma adressbok fortskrider kommer vi att ställa fler frågor om hur vi vill att nästa kyrkomusikfest i Åbo 2020 skall se ut!
Vi hoppas du tycker det låter bra och klokt att vi tillsammans får lite bättre kunskap om vilka ”vi” är som sjunger i kyrkan!
Ha en fin senhöst och start på vintern
Bo-Magnus Salenius, för styrelsen