Kretsarna

Östra Nylands kyrkosångskrets

 • Helene Liljeström, ordf.
 • Mikael Helenelund, sekr.
 • Mauriz Brunell, kretsdir.

Helsingfors svenska kyrkosångsförbund

 • Maria Salenius, ordf.
 • Dag-Ulrik Almqvist, sekr.
 • Nina Kronlund, kretsdir.

Raseborgs kyrkosångskrets

 • Sonja Knuts-Söderlund, ordf.
 • Marjatta Ojala, sekr.
 • Åsa Westerlund, kretsdir.

Åbolands svenska kyrkosångskrets

 • Roger Sell, ordf.
 • Inger Pietiläinen, sekr.
 • Marjo Danielsson, kretsdir.

Ålands kyrkosångskrets

 • Fredrik Erlandsson, ordf.
 • Eva-Helena Hansen, sekr.
 • Guy Karlsson, kretsdir.

Närpes prosteris kyrkosångskrets

 • Ulf Sundqvist, ordf.
 • Deseré Granholm, sekr.
 • Sam Lindén, kretsdir.

Korsholms prosteris kyrkosångskrets

 • Dan Andersson, ordf.
 • Marja-Leena Södergård, sekr.
 • Kristoffer Streng, kretsdir.

Pedersöre prosteris kyrkosångskrets

 • Hans Häggblom, ordf.
 • Ulla Wistbacka, sekr.
 • Maria Ellfolk-Lasén, krestdir.