Kyrkomusikfesten blir 25-27.3.2022

Bästa körsångare och dirigenter,

Trots utmanande tider blickar vi framåt och tar sikte på nästa höst, då körerna förhoppningsvis kan träffas igen och återgå till normala repetitioner.

På grund av fortsatt ovisshet kring utvecklingen av pandemiläget har Kyrkosångsförbundets styrelse nu beslutat att ytterligare skjuta upp Kyrkomusikfesten i Åbo med nästan ett år. Enligt beslut kommer festen att gå av stapeln fredag 25.3. till söndag 27.3.2022.

Festprogrammet förblir så långt som möjligt oförändrat. Höjdpunkten blir således festmässan i Åbo domkyrka sö 27.3. Den ståtliga mässmusiken av några av historiens mest berömda renässanstonsättare, arrangerad och orkestrerad av Markus Malmgren enkom för Kyrkomusikfesten, kommer alltså att framföras helt som planerat, med förbundskören (c. 400 anmälda per januari 2020), två orkestrar med c. 50 musiker, en solistkör och naturligtvis den stora domkyrkoorgeln. Församlingens medverkan i psalmsången icke att förglömma! 
Sprid alltså denna information vidare både till gamla, trogna sångare och eventuella nya intresserade. OBS! Musiken är som känt arrangerad så, att den går utmärkt att öva så gott som oberoende av besättning. Så i väntan på att körerna så småningom återfår normal numerär finns ingen orsak att skjuta på övandet av renässansrepertoaren.

Med tanke på all tid som förflutit sedan våra kretsövningar 2019 – 2020 kommer vi att arrangera nya kretsövningar fr.o.m. hösten.  🙂

Sköt om er!
H. Förbundsstyrelsen genom Nina och Pia

Förbundsdirigenten Nina om Kyrkomusikfesten i Åbo: ”Den här musiken ska vi skapa tillsammans!”

Nina Kronlund

När det efter en tids sonderingar stod klart att det var Åbo som skulle axla värdskapet för den 18 finlandssvenska kyrkomusikfesten öppnade sig en ny musikalisk utmaning – och möjlighet för arrangören Finlands Svenska Kyrkosångsförbund:

Plötsligt hade sångfesten tillgång till en kyrka med utrymme för både den stora festkören och åhörarna. Den här festen skulle inte gå av stapeln i en bollhall, som de tidigare åren, utan under valven i Finlands enda medeltida katedral.

– Vad gör man i ett sådant rum? Det stod genast klart att det måste vara något akustiskt, utan sladdar och högtalare. Då gick tankarna osökt till renässansmusiken, säger förbundsdirigenten Nina Kronlund.

Bredare renässanssound än vad folk tror

Åbo var ett musikaliskt högsäte för femhundra år sedan också med europeiska mått. Då handlar det inte bara om utgåvan av den välkända sångsamlingen Piae Cantiones, Nordens äldsta sångbok (1582).

­– Vi tror lätt att Finland legat isolerat och avsides från de europeiska centralorternas kulturella rikedom, men det stämmer inte alls. För 25 år sedan hittade ett forskarteam i Nationalarkivet i Helsingfors tusentals sidor ur nästan 900 år gamla mässböcker från Åbo domkyrka. De hade bevarats på baksidorna av räkenskapsböcker från tiden för Gustav Vasas reformation på 1500-talet. Kungens fogdar hade återanvänt de tomma sidorna i mässböckerna för att protokollföra den egendom kronan beslagtog av kyrkan. Forskarna kunde påvisa att mässmusiken man sjöng i Åbo på 1100-talet var exakt densamma som man sjöng i Rom och Paris under samma tid!

Alla behövs i helheten

Mångfalden blev visionen i den mässmusik som nu läggs i händerna på stiftets kyrkosångare och -musiker. En urgammal musik – med ett bakgrundstänk som kan kännas nytt och lite ovant.

– Mässmusiken är arrangerad och anpassad av Markus Malmgren just för våra körer. På festen stöds sångarna av en unik sammansättning av både proffs och amatörinstrumentalister som har specialiserat sig på en mängd olika renässansinstrument. Renässansmässan i Åbo domkyrka är så unik, till och med i internationellt perspektiv, att alla vidtalade musiker är helt till sig över att få vara med om det enastående evenemanget, berättar Nina Kronlund.

Hon målar ivrigt upp bilden av ett musikaliskt landskap som andas ett slags ”man tager vad man haver”. En tillåtande helhet, där utformningen styrs av de musikaliska resurserna som finns till hands. Och just därför att det alltid kommer att finnas någon som tar hand om det parti som eventuellt är övermäktigt för någon annan, så behöver ingen korist eller kör kasta in handuken bara för att man eventuellt inte hann öva in någon enstaka sats här eller där.

– Alla får vara med på sin egen nivå, och alla ska få lysa, betonar Kronlund.

Hon tar till liknelsen av ett skräddarsytt plagg som klär sin bärare.

– Intaget på rätt ställen här och där blir effekten: ”Wow, that looks good!”. Vi och våra körer har ingenting att skämmas för, ingenting att sätta under skäppan! Det här kommer att bli en helt unik upplevelse.

Rytmen bärs av språket

Den medeltida musiken är inte någon ploj bara för sakens skull. Ingen ska behöva klä upp sig i kåpor och kapuschonger. Latinet som hållits kvar i texterna finns med därför att det är språket som bär rytmen i ursprungsmusiken. Många är välbekanta fraser ur kyrkans gudstjänstliv. Och tonspråket i Praetorius Det är en ros utsprungen är samma tonala uttryck som de kompositörer vars musik framförs på kyrkomusikfesten var hemmastadda i. Medeltid och renässans ligger sällan så långt borta från någon av oss.

Vad tycker Nina Kronlund själv pirrar till lite extra i helheten?

– Kanske den sista Agnus Dei. Varje gång den stora kohorten klämmer i efter att den mindre solistkören sjungit blir det en särskild schwung!

Hon ser fram emot övningarna i regionerna, samarbetet med kantorskollegerna runtom i Svenskfinland och en musikalisk resa för alla inblandade:

– Jobba hårt, som ni alltid har gjort och uppmuntra varandra! Ta kontakt om det är något ni undrar över eller om något inte fungerar … eller om ni behöver få stämmor skrivna.Vi lär oss tillsammans under arbetets gång. Välkomna med till övningarna, och till Åbo i maj 2020!

Finlands svenska kyrkosångsförbund r.f. 25/9 2019

Anmälan Kyrkomusikfesten i Åbo 2020

Anmälan till Kyrkomusikfesten i Åbo är på gång. Välkommen att anmäla dig här:

Tryck här för att fylla i anmälningsformuläret

Deltagaravgiften är 108 € vid betalning 1.2- 16.3.2020.
(Deltagaravgiften var 95 € vid betalning senast 31.1.2020.)

Utöver deltagaravgiften tillkommer en middagsavgift för festmiddagen på Logomo fredag 22.5.2020. Middagsavgiften är 42 € (+ 1€ för vatten) och den skall du betala direkt till Logomo Kitchens nätbutik, tryck här.

Festdeltagarna ordnar luncherna efter egen smak under festdagarna. I deltagaraviften ingår dock kaffeservering i Åbo domkyrka på fredagen samt kaffe med semla i Martinskyrkan på lördagen.

Logi bokar deltagarna direkt med önskat hotell. Information om vilka hotell förbundet gjort förhandsreserveringar med kan läsas här.

 

Förhandsanmäl din kör / grupp till kyrkosångsfesten i Åbo

Fyll i formuläret

Åbo 21-23.5.2020
Vi vill redan i ett tidigt skede veta ungefär hur många sångare vi ska räkna med. Därför hoppas vi att du vill hjälpa oss med planeringen genom att före den 17 juni förhandsanmäla din kör och ge en uppskattning på antalet deltagare från kören.
Vi understryker att anmälan inte är bindande!

Vilka är vi som sjunger i kyrkokörerna?

Frågan kan tyckas enkel och är man Finlands Svenska Kyrkosångsförbund med ett halvt sekel på nacken kan man tycka att svaret nog finns upptecknat nånstans. Vid lite närmare eftertanke inser man att det faktiskt kan vara svårt att säga nåt om vilka ”vi” är, om man då vill beskriva ”oss” och bättre förstå något om hur och varför vi sjunger och lever med i våra körer som vi gör. Individualiseringen som syns på så många andra håll i livet nu spelar säkert också in. Samtidigt som körsjungandet ger samhörighet är det en personlig sak.
Väl medvetna om den personliga aspekten har vi i styrelsen dragit slutsatsen att vi kan bli mycket bättre på att förstå vardagen och förväntningarna hos sångarna i alla våra körer. Detta är viktigt inte minst med tanke på planeringen och arrangemangen kring vår kyrkomusikfest som vi firar vart femte år. Vi tror också att det kunde göras riktigt enkelt för oss sångare att komma med uppslag, info och berättelser om körernas aktiviteter och lika enkelt för förbundsdirigent och andra funktionärer att nå snabbt ut med budskap till oss alla.
Ungefär så kan man beskriva upptakten för det kommunikationsprojekt styrelsen nu startat. I första skedet skall vi se till att få en kontaktuppgift, e-post och /eller postadress till alla sångare i hela förbundet.I början av det nya året kör vi igång med att i tillägg till de sidor vi har här i Resonans skicka ett nyhetsbrev per e-post.
Den som inte har e-post kommer att få sitt nyhetsbrev utdelat i pappersform.
Och alltefter att arbetet att fylla vår gemensamma adressbok fortskrider kommer vi att ställa fler frågor om hur vi vill att nästa kyrkomusikfest i Åbo 2020 skall se ut!
Vi hoppas du tycker det låter bra och klokt att vi tillsammans får lite bättre kunskap om vilka ”vi” är som sjunger i kyrkan!
Ha en fin senhöst och start på vintern
Bo-Magnus Salenius, för styrelsen