Nyheter

Förhandsanmäl din kör / grupp till kyrkosångsfesten i Åbo

Fyll i formuläret

Åbo 21-23.5.2020
Vi vill redan i ett tidigt skede veta ungefär hur många sångare vi ska räkna med. Därför hoppas vi att du vill hjälpa oss med planeringen genom att före den 17 juni förhandsanmäla din kör och ge en uppskattning på antalet deltagare från kören.
Vi understryker att anmälan inte är bindande!

Festrepertoaren

Nu har vi laddat upp mässmusiken här på hemsidan klar att printa ut och kopiera upp. Här finns även en bilaga med instruktioner samt ljudfiler av allt utom Credo-satsen.

Klicka på rutan Åbo 2020 uppe på sidan, så hittar du: 
– Mässmusiken (Obs! tonarten har bytt på Credo-satsen)
– ljudfiler till mässatserna (utom Credo)
– körsatser till festmässans psalmer
– Noter till psalmarr. och förs.omkväden
– Instruktioner för psalmarr. och förs.omkväden
– instruktioner om mässmusiken

Kör för alla -stämmorna är nu uppladdade.
Vi skickar e-post till er var gång som nytt material finns att printa ut.

Om ni har frågor, tveka inte att ta kontakt!

H. Nina K. och Pia V.

Beställ nu ”Sommarlov” och ”Jullov”!

Beställ önskeskivorna ”Sommarlov” och ”Jullov” här!

Tryck här till beställningsblanketten. 

PSALMERNA på CD-skivan:

 • 153 Måne och sol
 • 181 Kom inför Herren
 • 312 Lova Herren, sol och måne
 • 437 Du för vars allmaktsord
 • 447 Tack, gode Gud för allt som finns
 • 451 Ljud högt, du psalm, att lova
 • 454 Gud har skapat allting
 • 492 Jag lyfter ögat mot himmelen
 • 507 Ge mig, Gud, en lärkas tunga
 • 534 I denna ljuva sommartid
 • 535 Den blomstertid nu kommer
 • 537 Naturen nu sig gläder
 • 538 Din klara sol, o Fader vår
 • 539 En vänlig grönskas rika dräkt
 • 540 Skön är den jord

Vilka är vi som sjunger i kyrkokörerna?

Frågan kan tyckas enkel och är man Finlands Svenska Kyrkosångsförbund med ett halvt sekel på nacken kan man tycka att svaret nog finns upptecknat nånstans. Vid lite närmare eftertanke inser man att det faktiskt kan vara svårt att säga nåt om vilka ”vi” är, om man då vill beskriva ”oss” och bättre förstå något om hur och varför vi sjunger och lever med i våra körer som vi gör. Individualiseringen som syns på så många andra håll i livet nu spelar säkert också in. Samtidigt som körsjungandet ger samhörighet är det en personlig sak.
Väl medvetna om den personliga aspekten har vi i styrelsen dragit slutsatsen att vi kan bli mycket bättre på att förstå vardagen och förväntningarna hos sångarna i alla våra körer. Detta är viktigt inte minst med tanke på planeringen och arrangemangen kring vår kyrkomusikfest som vi firar vart femte år. Vi tror också att det kunde göras riktigt enkelt för oss sångare att komma med uppslag, info och berättelser om körernas aktiviteter och lika enkelt för förbundsdirigent och andra funktionärer att nå snabbt ut med budskap till oss alla.
Ungefär så kan man beskriva upptakten för det kommunikationsprojekt styrelsen nu startat. I första skedet skall vi se till att få en kontaktuppgift, e-post och /eller postadress till alla sångare i hela förbundet.I början av det nya året kör vi igång med att i tillägg till de sidor vi har här i Resonans skicka ett nyhetsbrev per e-post.
Den som inte har e-post kommer att få sitt nyhetsbrev utdelat i pappersform.
Och alltefter att arbetet att fylla vår gemensamma adressbok fortskrider kommer vi att ställa fler frågor om hur vi vill att nästa kyrkomusikfest i Åbo 2020 skall se ut!
Vi hoppas du tycker det låter bra och klokt att vi tillsammans får lite bättre kunskap om vilka ”vi” är som sjunger i kyrkan!
Ha en fin senhöst och start på vintern
Bo-Magnus Salenius, för styrelsen