Styrelsen 2021

 • Anders Kronlund, ordförande, anders@kronlund.net
 • Nina Kronlund, förbundsdirigent, nina.kronlund@evl.fi
 • Bo-Magnus Salenius, skattmästare
 • Pia Valtanen, förbundssekreterare, pia.valtanen@evl.fi
 • Bill Ravall, styrelsemedlem, bill.ravall@evl.fi
 • Patrik Vidjeskog, styrelsemedlem, vidje@kolumbus.fi
 • Marjo Danielsson, styrelsemedlem, marjo.danielsson@evl.fi

  Förbundets adress:
  Finlands Svenska Kyrkosångsförbund r.f.
  c/o P. Valtanen
  Humleuddsvägen 18 C 20
  00840 Helsingfors
  mejl: kyrkosangsforbundet@gmail.com