Styrelsen 2020

  • Anders Kronlund, ordförande, anders@kronlund.net
  • Nina Kronlund, förbundsdirigent, nina.kronlund@evl.fi
  • Bo-Magnus Salenius, skattmästare
  • Pia Valtanen, förbundssekreterare, pia.valtanen@evl.fi
  • Bill Ravall, styrelsemedlem, bill.ravall@evl.fi
  • Patrik Vidjeskog, styrelsemedlem, vidje@kolumbus.fi
  • Marjo Danielsson, styrelsemedlem, marjo.danielsson@evl.fi