Styrelsen 2023

 • Helene Liljeström, ordförande,
 • Niels Burgmann, förbundsdirigent,
 • Bo-Magnus Salenius, skattmästare, bomagnus.salenius@gmail.com
 • Pia Valtanen, förbundssekreterare, pia.valtanen@evl.fi
 • Dan Andersson, vice ordförande,
 • Eva-Helena Hansen, styrelsemedlem,
 • Annika Wester , styrelsemedlem,

  Förbundets adress:
  Finlands Svenska Kyrkosångsförbund r.f.
  c/o P. Valtanen
  Humleuddsvägen 18 C 20
  00840 Helsingfors
  mejl: kyrkosangsforbundet@gmail.com

%d bloggare gillar detta: