All aktuell info inför Kyrkomusikfesten i Åbo 2022

Bästa körvänner,

Sommaren är som varmast och skönast just nu och vi hoppas ni har fått njuta av lediga dagar.
Nu ser vi dock redan framåt mot hösten.
Kyrkosångsförbundets hemsida är uppdaterad med all aktuell info gällande Kyrkomusikfesten 25-27.3.2022 i Åbo.
http://www.fsksf.fi
På hemsidan hittar ni bl.a. tidtabellen, mässordningen och info om festmiddagen.
Alla noter finns på hemsidan under ”Material”. Observera följande beträffande musiken:-Den latinska mässmusiken är helt oförändrad.-Psalmmelodier och tillhörande kör- och instrumentalsatser är till största delen oförändrade, men texterna har till stor del bytts ut p.g.a. den ändrade tidpunkten på kyrkoåret. För att undvika missförstånd måste därför alla kopiera upp samtliga psalmer på nytt, både de unisona och de som har körstämmor, alltså samtliga psalmer både för Blandad kör och Kör för alla. -Ett av församlingsomkvädena till Kyrie kommer att sjungas på finska (samma melodi som vår Mässa 3). Denna hittar ni under rubriken ”Unisona mässpartier” samt under ”Församlingsomkväden Kör för alla”.

Vad gäller kretsövningar, uppdateras hemsidan i takt med att kretsarna meddelar om sina önskemål. Informationen om tidtabellen för kretsövningarna kommer alltså att kompletteras under hösten.

Ha en skön fortsättning på sommaren och väl mött i höst och i vinter!
H. Styrelsen genom Nina och Pia

Kyrkomusikfesten blir 25-27.3.2022

Bästa körsångare och dirigenter,

Trots utmanande tider blickar vi framåt och tar sikte på nästa höst, då körerna förhoppningsvis kan träffas igen och återgå till normala repetitioner.

På grund av fortsatt ovisshet kring utvecklingen av pandemiläget har Kyrkosångsförbundets styrelse nu beslutat att ytterligare skjuta upp Kyrkomusikfesten i Åbo med nästan ett år. Enligt beslut kommer festen att gå av stapeln fredag 25.3. till söndag 27.3.2022.

Festprogrammet förblir så långt som möjligt oförändrat. Höjdpunkten blir således festmässan i Åbo domkyrka sö 27.3. Den ståtliga mässmusiken av några av historiens mest berömda renässanstonsättare, arrangerad och orkestrerad av Markus Malmgren enkom för Kyrkomusikfesten, kommer alltså att framföras helt som planerat, med förbundskören (c. 400 anmälda per januari 2020), två orkestrar med c. 50 musiker, en solistkör och naturligtvis den stora domkyrkoorgeln. Församlingens medverkan i psalmsången icke att förglömma! 
Sprid alltså denna information vidare både till gamla, trogna sångare och eventuella nya intresserade. OBS! Musiken är som känt arrangerad så, att den går utmärkt att öva så gott som oberoende av besättning. Så i väntan på att körerna så småningom återfår normal numerär finns ingen orsak att skjuta på övandet av renässansrepertoaren.

Med tanke på all tid som förflutit sedan våra kretsövningar 2019 – 2020 kommer vi att arrangera nya kretsövningar fr.o.m. hösten.  🙂

Sköt om er!
H. Förbundsstyrelsen genom Nina och Pia

Förbundsdirigenten Nina om Kyrkomusikfesten i Åbo: ”Den här musiken ska vi skapa tillsammans!”

Nina Kronlund

När det efter en tids sonderingar stod klart att det var Åbo som skulle axla värdskapet för den 18 finlandssvenska kyrkomusikfesten öppnade sig en ny musikalisk utmaning – och möjlighet för arrangören Finlands Svenska Kyrkosångsförbund:

Plötsligt hade sångfesten tillgång till en kyrka med utrymme för både den stora festkören och åhörarna. Den här festen skulle inte gå av stapeln i en bollhall, som de tidigare åren, utan under valven i Finlands enda medeltida katedral.

– Vad gör man i ett sådant rum? Det stod genast klart att det måste vara något akustiskt, utan sladdar och högtalare. Då gick tankarna osökt till renässansmusiken, säger förbundsdirigenten Nina Kronlund.

Bredare renässanssound än vad folk tror

Åbo var ett musikaliskt högsäte för femhundra år sedan också med europeiska mått. Då handlar det inte bara om utgåvan av den välkända sångsamlingen Piae Cantiones, Nordens äldsta sångbok (1582).

­– Vi tror lätt att Finland legat isolerat och avsides från de europeiska centralorternas kulturella rikedom, men det stämmer inte alls. För 25 år sedan hittade ett forskarteam i Nationalarkivet i Helsingfors tusentals sidor ur nästan 900 år gamla mässböcker från Åbo domkyrka. De hade bevarats på baksidorna av räkenskapsböcker från tiden för Gustav Vasas reformation på 1500-talet. Kungens fogdar hade återanvänt de tomma sidorna i mässböckerna för att protokollföra den egendom kronan beslagtog av kyrkan. Forskarna kunde påvisa att mässmusiken man sjöng i Åbo på 1100-talet var exakt densamma som man sjöng i Rom och Paris under samma tid!

Alla behövs i helheten

Mångfalden blev visionen i den mässmusik som nu läggs i händerna på stiftets kyrkosångare och -musiker. En urgammal musik – med ett bakgrundstänk som kan kännas nytt och lite ovant.

– Mässmusiken är arrangerad och anpassad av Markus Malmgren just för våra körer. På festen stöds sångarna av en unik sammansättning av både proffs och amatörinstrumentalister som har specialiserat sig på en mängd olika renässansinstrument. Renässansmässan i Åbo domkyrka är så unik, till och med i internationellt perspektiv, att alla vidtalade musiker är helt till sig över att få vara med om det enastående evenemanget, berättar Nina Kronlund.

Hon målar ivrigt upp bilden av ett musikaliskt landskap som andas ett slags ”man tager vad man haver”. En tillåtande helhet, där utformningen styrs av de musikaliska resurserna som finns till hands. Och just därför att det alltid kommer att finnas någon som tar hand om det parti som eventuellt är övermäktigt för någon annan, så behöver ingen korist eller kör kasta in handuken bara för att man eventuellt inte hann öva in någon enstaka sats här eller där.

– Alla får vara med på sin egen nivå, och alla ska få lysa, betonar Kronlund.

Hon tar till liknelsen av ett skräddarsytt plagg som klär sin bärare.

– Intaget på rätt ställen här och där blir effekten: ”Wow, that looks good!”. Vi och våra körer har ingenting att skämmas för, ingenting att sätta under skäppan! Det här kommer att bli en helt unik upplevelse.

Rytmen bärs av språket

Den medeltida musiken är inte någon ploj bara för sakens skull. Ingen ska behöva klä upp sig i kåpor och kapuschonger. Latinet som hållits kvar i texterna finns med därför att det är språket som bär rytmen i ursprungsmusiken. Många är välbekanta fraser ur kyrkans gudstjänstliv. Och tonspråket i Praetorius Det är en ros utsprungen är samma tonala uttryck som de kompositörer vars musik framförs på kyrkomusikfesten var hemmastadda i. Medeltid och renässans ligger sällan så långt borta från någon av oss.

Vad tycker Nina Kronlund själv pirrar till lite extra i helheten?

– Kanske den sista Agnus Dei. Varje gång den stora kohorten klämmer i efter att den mindre solistkören sjungit blir det en särskild schwung!

Hon ser fram emot övningarna i regionerna, samarbetet med kantorskollegerna runtom i Svenskfinland och en musikalisk resa för alla inblandade:

– Jobba hårt, som ni alltid har gjort och uppmuntra varandra! Ta kontakt om det är något ni undrar över eller om något inte fungerar … eller om ni behöver få stämmor skrivna.Vi lär oss tillsammans under arbetets gång. Välkomna med till övningarna, och till Åbo i maj 2020!

Finlands svenska kyrkosångsförbund r.f. 25/9 2019

Anmälan Kyrkomusikfesten i Åbo 2022

Anmälan till Kyrkomusikfesten i Åbo är på gång. Välkommen att anmäla dig här:

Tryck här för att fylla i anmälningsformuläret

Deltagaravgiften var 95 € vid betalning senast 15.12.2021

Utöver deltagaravgiften tillkommer en middagsavgift för festmiddagen på Kåren lördag 26.3.2022. Vi strävar till att middagspriset förblir oförändrat, 42 €. Detaljer kring middagen meddelas under hösten.

Festdeltagarna ordnar luncherna efter egen smak under festdagarna. I deltagaraviften ingår dock kaffeservering i Åbo domkyrka på lördagen.

Logi bokar deltagarna direkt med önskat hotell. Information om vilka hotell förbundet gjort förhandsreserveringar med .